Крум Геров

СПЕЦИАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ

Фирма „Крум Геров” предлага възможност за производство на хляб и хлебни изделия по изисквания на клиента, носещи неговата търговска марка.

Прочети повече

ЛОГИСТИКА

Логистичната ни мрежа е добре организирана и ефективна.

Продукцията достига бързо до потребителите от всяко населено място в региона със специализирани камиони.

Към момента продуктовата линия се дистрибуира в рамките на България и в някои градове в Северна Гърция.
Ако искате да поръчате доставка на хлябове от хлебозавод „Крум Геров”, не се колебайтеда се свържете с нас.
Прочети повече